Naročilo priročnika

Pedagoški pristop StorylineStrokovni priročnik - Pedagoški pristop Storyline

Strategija za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in kreativen način. storyline_knjiga

Avtorica: Lea Nakrst
Predgovor: Steve Bell, Sallie Harkness
Pogledi, mnenja učiteljev: Marja Godler, Marta Per, Mateja Plot

Stockholm, 2015
ISBN 978-91-637-7885-8

Cena: 27 €

Priročnik je sestavljen iz treh delov.

  • V prvem delu priročnika je zapisano vse od nastanka pristopa pa do podrobnega opisa o tem, kaj pristop Storyline je, kako poteka načrtovanje, izvedba in ocenjevanje pri delu po pristopu Storyline ter kako se slovenski učni načrti prepletajo s filozofijo dela po pristopu Storyline.
  • V drugem delu je predstavljen primer projekta »Naše kmetije«, kjer si bralec ob podrobnem opisu posameznih epizod pridobi celosten vpogled v prikazan Storyline projekt.
  • V tretjem delu so zbrani in predstavljeni različni pogledi na učenje in poučevanje, ki so se skozi zgodovino rojevali in so v današnjem šolskem prostoru še zelo živi. Različne teorije, kot so konstruktivizem,  teorije Jeana Piageta in Leva Vigotskega, koncepti Johna Deweyja in Gardnerjeve teorije o mnogoterih inteligentnostih, opisane v tem delu priročnika, hkrati predstavljajo ter osmišljajo tudi ozadje pristopa Storyline.

Naročilo:

Poleg poštne dostave (poštnina; 2,60 Eur, ni všteta v ceno;) je priročnik možno prevzeti tudi osebno v Ljubljani ali Kočevju.

Za naročilo prosim izpolnite  Obrazec za naročilo priročnika -Pedagoški pristop Storyline in ga pošljite na info@storyline.si ali pa izpolnite spodnji obrazec:

Ime in priimek naročnika oz. Naziv ustanove

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Naslov za dostavo (če se razlikuje od zgoraj navedenega)

Število izvodov

Vaš eMail

Prevzem priročnika (prosimo izberite med ponujenimi opcijami)

Poslovni uporabniki
Če priročnik naročate kot pravna oseba, prosimo izpolnite še spodnje podatke.

Davčna številka

Davčni zavezanec

Naziv podjetja

Sporočilo (neobvezno)

Share Button