Naročilo priročnika

Pedagoški pristop StorylineStrokovni priročnik - Pedagoški pristop Storyline

Strategija za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in kreativen način. storyline_knjiga

Avtorica: Lea Nakrst
Predgovor: Steve Bell, Sallie Harkness
Pogledi, mnenja učiteljev: Marja Godler, Marta Per, Mateja Plot

Stockholm, 2015
ISBN 978-91-637-7885-8

Cena: 27 €

Priročnik je sestavljen iz treh delov.

  • V prvem delu priročnika je zapisano vse od nastanka pristopa pa do podrobnega opisa o tem, kaj pristop Storyline je, kako poteka načrtovanje, izvedba in ocenjevanje pri delu po pristopu Storyline ter kako se slovenski učni načrti prepletajo s filozofijo dela po pristopu Storyline.
  • V drugem delu je predstavljen primer projekta »Naše kmetije«, kjer si bralec ob podrobnem opisu posameznih epizod pridobi celosten vpogled v prikazan Storyline projekt.
  • V tretjem delu so zbrani in predstavljeni različni pogledi na učenje in poučevanje, ki so se skozi zgodovino rojevali in so v današnjem šolskem prostoru še zelo živi. Različne teorije, kot so konstruktivizem,  teorije Jeana Piageta in Leva Vigotskega, koncepti Johna Deweyja in Gardnerjeve teorije o mnogoterih inteligentnostih, opisane v tem delu priročnika, hkrati predstavljajo ter osmišljajo tudi ozadje pristopa Storyline.

Naročilo:

Poleg poštne dostave (poštnina; 2,60 Eur, ni všteta v ceno).

Za naročilo prosim izpolnite  Obrazec za naročilo priročnika -Pedagoški pristop Storyline in ga pošljite na info@storyline.si ali pa neposredno v mailu zapišite podatke, ki so potrebni za naročilo (Ime, priimek, naslov, število izvodov; Če je plačnik organizacija, dodajte še podatke le-te ter davčno številko in podatek o tem ali ste davčni zavezanec).

Se veselim vašega naročila!

Share Button